Nov 20

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «Ad orbem per linguas. До світу через мови»

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Товариство молодих учених  КНЛУ
ЗАПРОШУЄ

науковців, аспірантів, студентів, управлінців і представників посольств та міжнародних організацій до участі в роботі

 МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
 «AD ORBEM PER LINGUAS. ДО СВІТУ ЧЕРЕЗ МОВИ»,
 

  17 – 19 березня 2020 р.

 ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

1. Мовні контакти в добу глобалізації.
2. Сучасна дискурсологія і теорія комунікації.
3. Когнітивні студії тексту і дискурсу.
4. Переклад і міжкультурна комунікація
5. Функціонування мовних одиниць: синхронні та діахронні студії.
6. Східні мови як інструмент формування духовної культури.
7. Моделі світу в романо-германських і слов’янських мовах.
8. Національна ідентичність і глобалізація.
9. Новітні тенденції в українському літературознавстві.
10. Історична та філософська думка в Україні.
11. Основні тенденції розвитку вищої школи.
12. Сучасні тенденції в методиці викладання іноземних мов.
13. Інноваційні технології полікультурного освітнього середовища.
14. Тенденції економіко-правових досліджень: Україна та світ.
15. Студентське самоврядування – шлях до демократії.
16. Сучасні тенденції психології та педагогічна теорія і практика.