Nov 20

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «Ad orbem per linguas. До світу через мови»

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Рада молодих учених  КНЛУ
ЗАПРОШУЄ

науковців, аспірантів, студентів, управлінців і представників посольств та міжнародних організацій до участі в роботі

 МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
 «AD ORBEM PER LINGUAS. ДО СВІТУ ЧЕРЕЗ МОВИ»,
 

  20 – 22 березня 2019 р.

 ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 1. Мовні контакти в добу глобалізації.
 2. Сучасна дискурсологія і теорія комунікації.
 3. Когнітивні студії тексту і дискурсу.
 4. Функціонування мовних одиниць: синхронні та діахронні студії.
 5. Східні мови як інструмент формування духовної культури.
 6. Моделі світу в романо-германських і слов’янських мовах.
 7. Національна ідентичність і глобалізація.
 8. Новітні тенденції в українському літературознавстві.
 9. Історична та філософська думка в Україні.
 10. Основні тенденції розвитку вищої школи.
 11. Сучасні тенденції в методиці викладання іноземних мов.
 12. Інноваційні технології полікультурного освітнього середовища.
 13. Тенденції економіко-правових досліджень: Україна та світ.
 14. Студентське самоврядування – шлях до демократії.